Новости

НОВ СТАТУТ НА ИАРМ

Од 24 март 2010 година, влегува во сила новиот Статут на ИАРМ.

Повеќе...

   

ИАРМ потпиша договор за соработка со институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА)

Институтот за акредитација на Република Македонија на 23 февруари 2010 година, во Сараево, потпиша Договор за соработка во областа на акредитацијата со Институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА). 

Повеќе...

   

Корисни линкови

Корисни линкови

 

   

Донесен е нов Закон за акредитација

На 29 септември 2009 година, Собранието на Република Македонија го усвои новиот Закон за акредитација.

Повеќе...

   

Нови обрасци за пријавите за акредитација

ИАРМ известува дека од први октомври 2009 година ќе се применуваат новите обрасци за Пријави за акредитација. Истите се изготвени согласно барањата на стандардите и законската регулатива.

Новите обрасци можете да ги преземете од интернет страницата на ИАРМ, во менито ДОКУМЕНТИ.

Повеќе...

   

Одржана обука за оценувачи

Во процесот на акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија, користи оценувачи со соодветно образование, стручност и потребно искуство во областите, односно во склоп на работата за оценување на сообразноста за која се бара акредитација.  

Повеќе...

   
Тркалезна Маса - мај 2009

Тркалезна маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) во соработка со Германскиот Институт за Метрологија (PTB ), организираа Тркалезна Маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на 13 и 14 мај 2009 година во хотелот Бест Вестерн во Скопје.

Повеќе...

   

Потпишани договори со акредитационите тела на Република Косово и Република Турција

Во рамки на Тркалезната маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на  13 и 14 Мај, 2009 година во Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша Договори за соработка со акредитационите тела на Република Косово (DAK) и Република Турција (TURKAK).

Повеќе...

   

ЈАВЕН ПОВИК