Јавни набавки 2017

Печати


 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА

 

Барање за прибирање на понуди - услуги за фиксна телефонија и интернет

 

Барање за прибирање на понуди - стоки за репрезентација

 

Барање за прибирање на понуди - услуги за превоз на патници низ Република Македонија и до/од aеродром “Александар Велики“.

 

Барање за прибирање на понуди - промоција на системот за акредитација

 

Барање за прибирање на понуди - моторни горива за службени возила

 

Барање за прибирање на понуди - Одржување и надградба на софтверот за спроведување на постапките за акредитација

 

Барање за прибирање на понуди - Одржување на работните машини, мрежа и мрежни елементи и услужни системи (хардвер и софтвер)

 

Барање за прибирање на понуди - набавка на канцелариски материјали

 

Барање за прибирање на понуди - тонери

 

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди за период 01.07.2015 - 31.12.2015

 

Барање за прибирање понуди - Превоз на патници низ Република Македонија

 

Барање за прибирање понуди - Стоки за репрезентација

 

Барање за прибирање понуди - Фиксна телефонија и интернет

 

Барање за прибирање понуди - Услуги за промоција на системот за акредитација

 

Барање за прибирање понуди - Одржување на работните машини, мрежа и мрежни елементи и услужни системи (хардвер и софтвер)

 

Барање за прибирање понуди - Услуги-избор на авторска агенција (договорни услуги)

 

Барање за прибирање понуди - Услуги за одржување на службено возило

 

Барање за прибирање понуди - Одржување и надградба на софтверот за спроведување на постапките за акредитација

 

Барање за прибирање понуди - Услуги за воздушен транспорт на луѓе (авиобилети)

 

Барање за прибирање понуди - градежно-занаетчиски работи и инсталации

 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Последно освежено ( Четврток, 08 Февруари 2018 )