Акредитирани медицински лаборатории

   

МЛ - 002 ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија
Дијагностичка микробиолошка лабораторија

   
   
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина
   
Институт за микробиологија и паразитологија при Медицински факултет Скопје
   
Одделение за лабораториска и етиолошка дијагностика Отсек за молекуларна дијагностика
   
   
   
Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“

 

   
Институт за патологија, дијагностички лаборатории