Акредитирани медицински лаборатории

   

МЛ - 002 ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија

Повеќе...

   
   
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина

Повеќе...

   
Институт за микробиологија и паразитологија при Медицински факултет Скопје

Повеќе...

   
Одделение за лабораториска и етиолошка дијагностика Отсек за молекуларна дијагностика

Повеќе...