Акредитирани сертификациони тела

CT - 01 ИНЦЕБО

Тело за сертификација на системи за управување
Повлечен сертификат за акредитација 10.11.2008
   

CT - 002 ИНЦЕБО

Тело за сертификација на производи
Повлечен сертификат за акредитација 10.11.2008
   

СТ - 003 БАЛКАН БИОСЕРТ

Подружница Скопје
Тело за сертификација на производи
   

СТ - 004 ПРО ЦЕРТ - СКОПЈЕ

Тело за сертификација на производи

Повлечен сертификат за акредитација на 16.09.2015

   
Македонска организација за сертификација и оценување
   
Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Тело за сертификација на системи за управување
   
СТ - 007 АГРИБИОЦЕРТ МАКЕДОНИЈА

Повлечен сертификат за акредитација на 05.02.2016

   
СТ - 008 ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА
Тело за сертификација на производи
Повлечен сертификат за акредитација од 21.02.2018
   
Тело за сертификација на системи за управување
   
   
   
   
   
EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈА
Тело за сертификација на производи