Trainings

 

IARM organized a course for Conformity assessment body

IARM organized a three-day course on the following topic “Implementation of the Standard MKS EN ISO/IEC 17015:2006 in testing and calibration laboratories”. The course took place in the Training Center of the IARM, on the period between the 7th and 9th April 2010.

 

Read more...

   

IARM organize a course „Implementation of the Standard MKS EN ISO/ IEC 17025:2006 in laboratories for testing and calibration“

IARM organize a course „Implementation of the Standard MKS EN ISO/ IEC 17025:2006 in laboratories for testing and calibration“

Read more...

 

Одржана обука за оценувачи

Во процесот на акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија, користи оценувачи со соодветно образование, стручност и потребно искуство во областите, односно во склоп на работата за оценување на сообразноста за која се бара акредитација.  

 

Read more...

   

PUBLIC ANNOUNCEMENT