Регионална соработка

 
   
Лого на EA

Статус на полноправна членка во ЕA

Институтот за акредитација на Република Македонија се стекна со статус на полноправна членка во Европската организација за акредитација (European co-operation for Accreditation) на 21 ноември 2007 година.

 

Повеќе...

 

ИАРМ потпиша договор за соработка со институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА)

Институтот за акредитација на Република Македонија на 23 февруари 2010 година, во Сараево, потпиша Договор за соработка во областа на акредитацијата со Институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА). 

Повеќе...

   

Потпишани договори со акредитационите тела на Република Косово и Република Турција

Во рамки на Тркалезната маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на  13 и 14 Мај, 2009 година во Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша Договори за соработка со акредитационите тела на Република Косово (DAK) и Република Турција (TURKAK).

Повеќе...

 

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со националното акредитационо тело на Република Бугарија

Во рамките на прославата, по повод 10 годишнината од работењето на Bulgarian Accreditation Service (BAS), во Софија, Република Бугарија, двете национални акредитациони тела, ИАРМ и BAS, потпишаа меѓусебен Договор за соработка.

Повеќе...

   

Линкови

АТSАкредитационо тела на Србија

(www.ats.rs)


АТCGАкредитационо  тело на Црна Гора

( www.atcg.co.me)


HAA – Хрватска Агенција за Акредитација

(www.akreditacija.hr)


DA –Акредитационо тело на Република Албанија

(www.albanianaccreditation.gov.al)


DAK-Акредитационо тело на Косово

(www.mti-ks.org)


TURKAK- Акредитационо тело на  Република Турција

(www.turkak.org.tr)


BAS Акредитационо тело на  Република Бугарија

(www.nab-bas.bg)