Новости

   
   
   
   
   

Одржана обука за оценувачи по стандардот EN ISO/IEC 17021:2006

Одржана обука за оценувачи по стандардот EN ISO/IEC 17021:2006

Повеќе...

   
   

ИАРМ организираше курс за Телата за оцена на сообразност

Во периодот од 7-9.04.2010 година, од страна на ИАРМ се организира тридневен  Курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Повеќе...

   

ЈАВЕН ПОВИК