Новости

   
   

Одржана обука за оценувачи по стандардот EN ISO/IEC 17021:2006

Одржана обука за оценувачи по стандардот EN ISO/IEC 17021:2006

Повеќе...

   
   

ИАРМ организираше курс за Телата за оцена на сообразност

Во периодот од 7-9.04.2010 година, од страна на ИАРМ се организира тридневен  Курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Повеќе...

   

НОВ СТАТУТ НА ИАРМ

Од 24 март 2010 година, влегува во сила новиот Статут на ИАРМ.

Повеќе...

   

ИАРМ потпиша договор за соработка со институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА)

Институтот за акредитација на Република Македонија на 23 февруари 2010 година, во Сараево, потпиша Договор за соработка во областа на акредитацијата со Институтот за акредитација на Босна и Херцеговина (БАТА). 

Повеќе...

   

Корисни линкови

Корисни линкови

 

   

ЈАВЕН ПОВИК