News

NEW STATUTE OF THE IARM

The new Statute of the IARM shall enter into force from 24 March 2010.

Read more...

 

IARM signed a memorandum of understanding with the institute for accreditation of Bosnia and Herzegovina (BATA)

Тhe Institute for Accreditation of the Republic of Macedonia on the 23rd February 2010, in Sarajevo, signed a Memorandum of Understanding with the Institute for Accreditation of  Bosnia and Herzegovina (BATA).

Read more...

   

Useful links

Useful links

   

 

 

 

Adopted new Law on Accreditation

On the 29 September 2009, the Parliament of the Republic of Macedonia adopted the new Law on Accreditation

Read more...

   

New application forms for accreditation

 

IARM announces that starting from the 1 October 2009, the new forms for Accreditation applications shall apply. The new forms have been designed in accordance with the requirements of the standards and the national legislation.

The new forms can be downloaded from the internet site of the IARM under the menu DOCUMENTS .

 

Read more...

 

Одржана обука за оценувачи

Во процесот на акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија, користи оценувачи со соодветно образование, стручност и потребно искуство во областите, односно во склоп на работата за оценување на сообразноста за која се бара акредитација.  

Read more...

   
Тркалезна Маса - мај 2009

Тркалезна маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) во соработка со Германскиот Институт за Метрологија (PTB ), организираа Тркалезна Маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на 13 и 14 мај 2009 година во хотелот Бест Вестерн во Скопје.

Read more...

 

Потпишани договори со акредитационите тела на Република Косово и Република Турција

Во рамки на Тркалезната маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на  13 и 14 Мај, 2009 година во Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша Договори за соработка со акредитационите тела на Република Косово (DAK) и Република Турција (TURKAK).

Read more...

   

PUBLIC ANNOUNCEMENT