News

Потпишани договори со акредитационите тела на Република Косово и Република Турција

Во рамки на Тркалезната маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на  13 и 14 Мај, 2009 година во Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша Договори за соработка со акредитационите тела на Република Косово (DAK) и Република Турција (TURKAK).

Read more...

 

Поднесена Aпликација за MLA

Со стекнување на статусот полноправно членство во ЕА, Институтот за акредитација на Република Македонија пред себе постави нова визија,

Read more...

   

PUBLIC ANNOUNCEMENT