GTZ

Project activities
1 NEW WEB SITE OF IARM
2 Одржана обука за оценувачи
3 Секторски комитети
4 Обука за оценувачи
5 Обуката за претставување на критериумите и стандардите за акредитација