ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАИ

Програми за работа на ИАРМ

- Стратешки план за развој на Институтот за акредитација на Република Македонија за периодот 2015-2020 година (ПР-2015-2020, pdf, 263KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2019 година (ПР-2019, pdf, 372KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2018 година (ПР-2018, pdf, 459KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2017 година (ПР-2017, pdf, 335KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2016 година (ПР-2016, pdf, 313KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2015 година (ПР-2015, pdf, 347KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2014 година (ПР-2014, pdf, 292KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2013 година (ПР-2013, pdf, 223KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2012 година (ПР-2012, pdf, 194KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2011 година (ПР-2011, pdf, 208KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2010 година (ПР-2010, pdf, 248KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2009 година (ПР-2009, pdf, 137KB)

Извештаи за реализирани програми со финансиски извештај

- Извештај за работата на ИАРМ за 2018 година (Извештај - 2018, pdf, 506KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2017 година (Извештај - 2017, pdf, 519KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2016 година (Извештај - 2016, pdf, 372KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2015 година (Извештај - 2015, pdf, 380KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2014 година (Извештај - 2014, pdf, 247KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2013 година (Извештај - 2013, pdf, 247KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2012 година (Извештај - 2012, pdf, 366KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2011 година (Извештај - 2011, pdf, 221KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2010 година (Извештај - 2010, pdf, 192KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2009 година (Извештај - 2009, pdf, 289KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2008 година (Извештај - 2008, pdf, 258KB)

Буџет на ИАРМ

- Буџет на ИАРСМ за 2020 година ( pdf, 808KB)

- Буџет на ИАРСМ за 2019 година ( pdf, 406KB)

- Буџет на ИАРМ за 2018 година ( pdf, 435KB)

- Буџет на ИАРМ за 2017 година (Сл весник на РМ бр.191/16) ( pdf, 372KB)

Завршни сметки

- Завршна сметка - буџетска сметка за 2018 година ( pdf, 25,02МB)

- Завршна сметка - приходна сметка за 2018 година ( pdf, 12,08МB)

- Завршна сметка - буџетска сметка за 2017 година ( pdf, 11,09МB)

- Завршна сметка - приходна сметка за 2017 година ( pdf, 11,19МB)

- Завршна сметка - буџетска сметка за 2016 година ( pdf, 12,71МB)

- Завршна сметка - приходна сметка за 2016 година ( pdf, 12,33МB)

Ревизорски извештаи

- Ревизорски извештај за 2015 ( pdf, 6.2MB)