ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАИ

Програми за работа на ИАРМ

- Долгорочна Програма за развој на Институтот за акредитација на Република Македонија за периодот 2015-2020 година (ПР-2015-2020, pdf, 263KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2017 година (ПР-2017, pdf, 335KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2016 година (ПР-2016, pdf, 313KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2015 година (ПР-2015, pdf, 347KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2014 година (ПР-2014, pdf, 292KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2013 година (ПР-2013, pdf, 223KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2012 година (ПР-2012, pdf, 194KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2011 година (ПР-2011, pdf, 208KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2010 година (ПР-2010, pdf, 248KB)

- Програма за работа на ИАРМ за 2009 година (ПР-2009, pdf, 137KB)

Извештаи за реализирани програми

- Извештај за работата на ИАРМ за 2016 година (Извештај - 2016, pdf, 372KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2015 година (Извештај - 2015, pdf, 380KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2014 година (Извештај - 2014, pdf, 247KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2013 година (Извештај - 2013, pdf, 247KB)

- Извештај за работата на ИАРМ за 2012 година (Извештај - 2012, pdf, 366KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2011 година (Извештај - 2011, pdf, 221KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2010 година (Извештај - 2010, pdf, 192KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2009 година (Извештај - 2009, pdf, 289KB)

- Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2008 година (Извештај - 2008, pdf, 258KB)