Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Лабораторија за изолациони материјали – АД МЕПСО
Адреса
Марко Крале бр. 142 Скопје
Краток опис на опсегот
Лабораторија за тестирање на изолациони материјали во електротехниката
Прва акредитација
6.10.2017
Дата на важност на сертификатот 5.10.2021