Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" АД – Скопје
Адреса
ул. Живко Чинго 16,
1000 Скопје
Република Македонија
www.zimad.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на прозводи: цемент, ѕидарски цемент
Сертификација на процеси: Бетон, Ѕидарски малтер, Битуменски мешавини и Агрегати  
Прва акредитација
16.08.2017
 Дата на важност на сертификатот
15.08.2021