Прв состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела за 2016

 

Почитувани,

 
Ве известуваме дека на ден 26.12.2016 (понеделник) во 14 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи првиот состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела за 2016година.
 
За овој состанок го предлагаме следниов:
  
Дневен ред
 
  1. Усвојување на записникот од I состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела во 2014 година

  2. Одлука за именување на нови членови на Tехничкиот комитет за сертификациони тела

  3. Предлог за именување на заменици на членовите на Tехничкиот комитет за сертификациони тела

  4. Формирање на работни групи во склоп на Tехничкиот комитет за сертификациони тела

  5. Извештај за работата на Работната група за акредитација на сертификациони тела на органско земјоделско производство

  6. Разно

 
 
 
Со почит,