Дијагностичка лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПЗУ Дијагностичка лабораторија за цитологија и хистологија ЦИТОЛАБ Куманово
Адреса
Ул. Пионерска, бр. 29 - лок. 5, 1300, Куманово
Краток опис на опсегот
Цитолошка анализа на размаски од регии на женскиот генитален систем (цервикс, вагина, вулва и друго).
Прва акредитација
31.08.2016
Дата на важност на сертификатот 30.08.2020