Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Институт за техничко испитување и безбедносен инженеринг ДООЕЛ Скопје – Инспекциско тело
Адресa
Ул. Тодор Александров бр.165, 1000 Скопје
Р. Македонија
Контакт
072/246-777
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Краток опис на опсегот на акредитација
Оцена на сообразност, прв и периодичен преглед на лифтови, ескалатори, дигалки и транспортери, рударска опрема и машини, eлектроизолациска опрема, катодна заштита, мерење на микроклиматски услови, на осветленост и на бучава во работна средина, мерење на бучава во животна средина, мерење на отпор на заштитно и громобранско заземјување и испитување на громобрански и електрични инсталации
Прва акредитација
18.05.2016
Дата на важност на сертификатот
17.05.2020