Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

 

        Обрасци:

 

        Контакт:

  •         Лејла Абди Емин
  •         E-mail:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  •         телефон:    +389 (0)2 32 93 080
  •         Број на мобилен телефон:    +389 (0)75 435 135
 
 •         Анита Талаја Борота
 •         E-mail:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 •         телефон:    +389 (0)2 32 93 090
 •         Број на мобилен телефон:    +389 (0)76-484-172