Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Жито Лукс АД Скопје
Лабораторија-Мелница Жито Лукс АД Скопје
Адреса
Булевар Македонскa Бригада бб
1000 Скопје, Република Македонија
Краток опис на опсегот
Тестирање на жито и житни производи
Прва акредитација
30.12.2015
Дата на важност на сертификатот 29.12.2019