ИАРМ потписник на ILAC MRA и за медицински лаборатории

На 5.ноември, 2015 година, во рамките на годишниот состанок на IAF-ILAC, кој се одржа во Милано, ИАРМ, како член на ILAC, го потпиша и Договорот за меѓусебно признавање на резултатите на акредитираните медицински лаборатории, ILAC MRA.

Досега ИАРМ беше потписник на ILAC MRA за:
- Лаборатории за тестирање,
- Лаборатории за калибрација и
- Инспекциски тела

Како резултат на евалуацијата на ИАРМ од ЕА тимот за евалуација (peer evaluation) ИАРМ, покрај другото е проценет како компетентно акредитационо тело за акредитација на медицински лаборатории и со тоа е обезбедено проширување на договорот за областа медицински лаборатории.
Како резултат на потпишаниот ILAC MRA договор, извештаите издадени од акредитираните медицински лаборатории од страна на ИАРМ ќе бидат признаени ширум светот.
 

ЈАВЕН ПОВИК