Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

HTT – High Tech Tests
Адреса

Municipal Unit No. 5, Street “Perlat Rexhepi”, Building No.6, 11th Floor, Postal Code 1019, Tirana, AL

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација на електрични броила, еталони за електрична енергија и други електрични величини
Прва акредитација
26.10.2015
Дата на важност на сертификатот 25.10.2023