Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АДИНГ АД Скопје -
Централна лабораторија Адинг
Адреса
Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија

www.ading.com.mk
Краток опис на опсегот
Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции
Прва акредитација
16.09.2015
Дата на важност на сертификатот 15.09.2019