Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Министерство за одбрана, Армија на Република Македонија, Воено медицински центар
Адреса
Ул. Илинденска бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за тестирање на храна и вода
Прва акредитација
18.03.2015
Дата на важност на сертификатот 17.03.2023