Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ВИА-КОМЕРЦ Џемаљ ДООЕЛ Сарај
Адресa
Ул.1921 бр.29, с. Крушопек, Сарај,
1000 Скопје
www.viakomerc.clubeconomy.mk
Тел. 075 455 465
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксаметри
Прва акредитација
21.01.2015
Дата на важност на сертификатот
20.01.2023