Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Фармахем ДООЕЛ, СКОПЈЕ, Фармахем Лабораторија за животна средина - одделениe за калибрации
Адреса
Манчу Матак бр. 23, 1060 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на сила и волумен
Прва акредитација
06.11.2014
Дата на важност на сертификатот 05.11.2022