Трет состанок на Работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Техничкиот комитет за инспекциски тела


 

Одржан III -от состанок на Работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Техничкиот комитет за инспекциски тела

 

На 21.01.2013 година во просториите на ИАРМ, е одржан III-от состанок на Работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Техничкиот комитет за инспекциски тела на кој е дискутирано за импликациите и измените на Законот за техничка инспекција.