Четврти состанок на Работната група за моторни возила при Техничкиот комитет за инспекциски тела


 

Одржан IV -от состанок на Работната група за моторни возила при Техничкиот комитет за инспекциски тела

 

На 11.02.2013 година во просториите на ИАРМ, е одржан IV-от состанок на Работната група за моторни возила при Техничкиот комитет за инспекциски тела на кој е дискутирано за импликациите од примената на Законот за измена и дополнување на Законот за возила.