Втор состанок на работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Тенички комитет за инспекциски тела на Институтот за Акредитација на Република Македонија

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на 25.01.2013 год. (петок) во просториите на ИАРМ, со почеток во 12:00 часот, се одржа втор состанок на работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Тенички комитет за инспекциски тела на Институтот за Акредитација на Република Македонија.
 
На состанокот се дискутираше по утврдени точки на дневниот ред:
  1. Постапување според одлуката донесена по дискусијата за точка 1 од дневниот ред на првиот состанок одржан на 21.01.2013 год.
  2. Постапување според одлуката донесена по дискусијата за точка 2 од дневниот ред на првиот состанок одржан на 21.01.2013 год.
  3. Увид на Државниот инспекторат за техничка инспекција во негативните извештаи издадени од инспекциските тела.
 

Со почит од ИАРМ