Прв состанок на работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Тенички комитет за инспекциски тела на Институтот за Акредитација на Република Македонија


Почитувани,

Ве известуваме дека на 21.01.2013 год. (понеделник) со почеток во 14:00 часот во просториите на ИАРМ, се одржа прв состанок на работната група за лифтови, дигалки и транспортери при Технички комитет за инспекциски тела на Институтот за Акредитација на Република Македонија, одржан на ден
 
На состанокот се дискутираше по утврдени точки на дневниот ред:
  1. Толкување на член 2 од Правилникот за изменување на Правилникот за безбедност на машини
  2. Толкување на безбедносните компоненти на постоечките лифтови кај кои истите не се предвидени во проектното решение
  3. Утврдување период на калибрација на мерните инструменти за проверка и испитување
 

Со почит од ИАРМ