Акредитирана лабораторија за тестирање

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје
Лабораториски Услуги
Адреса
Тодор Александров бр.165
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Животна средина и примероци од животна средина
Извори од емисии на супстанции
Радијација - мерење од областа на радијационата заштита
Прва акредитација
13.02.2013
Дата на важност на сертификатот
12.02.2021