Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Сојуз на здруженија на возачи
Центар за возила Скопје / Техничка служба
Адресa
Бул. Св. Климент Охридски 58 б,
1000 Скопје
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција при единечно одобрување на возила, одобрување, на преправени возила, утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор) и инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ)
Прва акредитација
17.08.2011
Дата на важност на сертификатот
16.08.2019