Акредитирана лабораторија за тестирање

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АНИМА-ВЕТ Лабораторија
Адреса
ул. СЕВЕР – ЈУГ Бр.2
Битола
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на сурово млеко, храна и добиточна храна
Прва акредитација
12.09.2012
Дата на важност на сертификатот
11.09.2020