Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АМД Ѓ.Н. УСЛУГИ ДОО БИТОЛА
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА
Адресa
ул. Арон Ароести бр.3,7000 Битола
тел. +389 47 203 220
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
- Инспекција на преправени и поправени возила во кој дополнително е вграден:
- уред за погон на возилото на ТНГ,
- заштитни фолии или обоено стакло како заштита од сонце,
- уред за спојување на моторните и приклучните возила – куки;
- АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;
- Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП.
- Тахографи;
- Таксаметри.
Прва акредитација
10.09.2012
Дата на важност на сертификатот
09.09.2020