Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес
Работна единица за лабораториска дејност
Лабораторија за санитарна хемија Лабораторија за санитарна микробиологија 
Адреса
ул. „Лазо Осмаков“, бр.14
Велес
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
21.11.2011
Дата на важност на сертификатот
 20.11.2019