Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ ДОО - Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ КуК“
Адреса
Ул. “Борис Трајковски“ бр. 111, 1000 Скопје
02/3109-795; 3246-799; 3246-281
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитувања во геомеханика, градежни материјали и животна средина
Прва акредитација
17.10.2011
Дата на важност на сертификатот
 16.10.2019