Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ИПРОМ - ТТ Звонко ДООЕЛ Скопје
Инспекциско тело за тахографи и таксиметри
Адреса
ул. Лазо Трповски б.б.
1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон
070 228 059
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксиметри
Прва акредитација
27.01.2011
Дата на важност на сертификатот
26.01.2023