Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МАКПЕТРОЛ А.Д.
Дирекција за Одржување
Одделение за метрологија - Инспекциско тело за преглед на мерила за проток и зафатнина
Адреса
ул. Благоја Стефковски бб,
1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон
02 25 22 474
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за течни горива,
течен нафтен гас, компримиран земјен гас, хоризонтални и вертикални
Прва акредитација
31.12.2010
Дата на важност на сертификатот
30.12.2018