Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ – ДООЕЛ СКОПЈЕ
Адреса
Бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје
тел. +389 2 244 7627
E-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на: нисконапонски електрични инсталации, зазeмјување, громобранска заштита, осветление, бучавост, пренослива опрема под притисок , електроенергетски постројки и електрични производи и уреди, опрема под притисок, рударска техничка опрема, статички броила за електрична енергија, безбедност на опрема, опрема и заштитни системи за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, фискална опрема и системи, дигалки и индустриски транспортери, пробници за контрола на опрема вградена во железнички возила и инфраструктура.
Прва акредитација
16.10.2010
Дата на важност на сертификатот
15.10.2018