Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕЛМОНТ ДОО Велес
Инспекциско тело за тахографи, таксаметри, ваги со неавтоматско функционирање до  2 000 kg, нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветленост и бучавост
Адреса
ул. Андон Шурков бр.4
Тел. 075 216 704
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи, таксаметри, ваги со неавтоматско функционирање до 2 000 kg, нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветленост и бучавост
Прва акредитација
14.07.2010
Дата на важност на сертификатот
13.07.2022