Прв состанок на Tехничкиот комитет за инспекциски тела


Почитувани,

 
Ве известуваме дека на 09.03.2010 година, во 12 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи првиот состанок на Tехничкиот комитет за Инспекциски тела.
 
За овој состанок го предлагаме следниов:

  

Дневен ред
 
  1. Информација за отпочнување со работа на техничките комитети.

  2. Определување на делокруг на работа на техничкиот комитет.

  3. Формирање на работни групи во одделни области на инспекција

  4. Разно.

 

 

Со почит,
 
 
        Директор,
 Д-р Трпе Ристоски