Прв состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела

 

Почитувани,

 
Ве известуваме дека на ден 12.11.2009 во 16 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи првиот состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела.
 
За овој состанок го предлагаме следниов:
  
Дневен ред
 
  1. Информација за отпочнување со работа на техничките комитети

  2. Определување на делокруг на работа на техничкиот комитет

  3. Документи на ИАРМ и ЕА за акредитација на сертификациони тела

  4. Разно

 
Вo прилог ви ги доставуваме Правилникот за основање и работа на техничките комитети (Р13) и документот на ЕА-3/11 Системи за управување со безбедноста на храната – Опсег на акредитација (EA-3/11 Food Safety Management Systems – Scope of Accreditation).
 
 
Со почит,
 
 
        Директор,
 
Д-р Трпе Ристоски