Втор состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за калибрација


Почитувани,

 
Имам чест да Ве поканам да присуствувате на II-рата Седница наТехничкиот комитет за лаборатории за калибрција која ќе се одржи на 26.02.2010 год. (петок) во 12 часот, во просториите на ИАРМ, со следниот дневен ред:
 
1. Усвојување на предлог записникот од I-та Седница наТехничкиот комитет за лаборатории за калибрција
2. Разгледување и усвојување на поважни документи за примена во лабораториите за калибрација
3. Разно
 
Документите, кои ќе бидат разгледувани на седницата, може да ги најдете на интернет страницата на ИАРМ, во делот "Акредитација во Р. Македонија – Акредитација на лаборатории за тестирање и калибрација":
             
- ИАРМР 11 Правилник за начинот на обезбедувањена мерната следливоство РМ
- EA-4/07 (rev.01), Nov 1995 Traceability of measuring and test equipment to national standards
- EA-4/14  (rev.00) Feb 2003) Selection and use of reference materials
- EA-4/16 (rev.00) Dec 2003 EA Guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing
- ILAC-P10:2002 ILAC Policy on traceability of measurement results
- ILAC-G24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring 
  instruments
- ILAC-G17:2002 Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in
  Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025
  
Со почит,
 
Претседател,
 
Bianka Mangutova Stoilkovska, PhD
Bureau of metrology,
bld. Jane Sandanski 109a, Skopje, R.Macedonia
Tel:    +389 (0)2 24 03 676  +389 (0)2 24 03 676   ex.29
fax:  +389 (0)2 24 44 677
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите