Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

 
АПАВЕ СЕЕ-Дел од ДТО (Дирекција за техника и операции)/на АПАВЕ Интернационал 
 
Адреса
Ул. Фјодор Достоевски б.б.
1000 Скопје, Р. Македонија
Контакт
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок и ИБР
Прва акредитација
23.11.2009
Дата на важност на сертификатот
22.11.2021