Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје
Инспекциско тело
Адреса
Митрополит Т. Гологанов бр.39, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Технички преглед и оцена на сообразност - лифтови (модул G), дигалки и транспортери
Прва акредитација
24.04.2009
Дата на важност на сертификатот
23.04.2021