Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје

Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА
Адреса

Никола Парапунов 5-4, 1000 Скопје

www.conforma.com.mk 
Краток опис на опсегот на акредитација

Eдинечно одобрување на возило од категориите

L, M, N, O, T, R, C, S

Oдобрување на преправено возило

Евидентирање  промени на возило

Инспекција на возилa за превоз на опасни материи АДР

Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи производиАТП

Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)

Инспекција на аналогни и дигитални тахографи

Инспекција на подготвеност на возилата за сообраќај-ЦЕМТ
Прва акредитација
26.05.2008
Дата на важност на сертификатот
25.05.2020