Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии " Скопје" АД - Скопје
Лабораторија за тестирање на градежни материјали
Адреса
Живко Чинго бр.16 - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
24.12.2008
Дата на важност на сертификатот 23.12.2020