Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје
Лабораторија за тестирањe
Адреса
Населба Илинден бб, 1000 Скопје
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на нафтени деривати, гас, биодизел и антифриз
Прва акредитација
15.06.2006
Дата на важност на сертификатот 06.05.2022