ИНФОРМАЦИИ

Новости - Хронолошки преглед на најновите настани и активности кои се однесуваат на работењето на ИАРМ
Огласи - Јавни огласи за моменталните потреби од човечки и материјални ресурси на ИАРМ
Проекти    - Тековни проекти во ИАРМ
Обуки   - Mоментални и изминати обуки во организација на ИАРМ
Публикации - Публикации и промотивни материјали за акредитацијата во Р. Македонија и активностите на ИАРМ
Корисни Линкови         

 

 

ЈАВЕН ПОВИК