Технички комитет за сертификациони тела

Име и Презиме Организација Функција
Новак Димитровски Еуроцерт претседател
Емилија Тодоровска Стопанска Комора на Македонија член
Валентина Колар Јовановска Балкан Биосерт, подружница Скопје член
Оливера Бичиклиски Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство член
Александар Брезовски Инспекциски совет на Република Македонија член
Панче Николов ЈП Македонски шуми - Скопје член
Горан Колев/Љубица Тимова Процерт Контрола и сертификација – Скопје член/заменик член
Александра Марковска/Емил Калешковски Квалити Консалтинг – Скопје член/заменик член
Зорица Арсова Сарафиновска Институт за јавно здравје на Република Македонија член
Соња Черепналковска ИСРМ член
Златко Србиноски Еурометинг – Прилеп член
Веле Темелкоски/Александар Илоски МКС – Скопје член/заменик член
Татјана Кузмановска/Наталија Димитровска МКД Сертификат – Скопје член/заменик член
Христина Бомбас Георгиевска/Марјана Топаловска Анѓелевска ГЕИНГ – Скопје член/заменик член
Златко Илиевски/Александра Делиуланова ГИМ Сертификација – Скопје член/заменик член
Васко Темелкоски/Јулијана Лазарова Интерцерт – Скопје член/заменик член