Технички комитет за сертификациони тела

Состаноци

Име и Презиме Организација Функција
Новак Димитровски Еуроцерт претседател
Емилија Тодоровска Стопанска Комора на Македонија член
Валентина Колар Јовановска Балкан Биосерт, подружница Скопје член
Лилјана Миновска Министерство за економија член
Оливера Бичиклиски Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство член
Александар Брезовски Инспекциски совет на Република Македонија член
Александра Марковска Food Consulting - Скопје член
Горан Ангеловски ПРО ЦЕРТ  ДООЕЛ - Скопје член
Панче Николов ЈП Македонски шуми - Скопје член