Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МОТО АМЕРИТ ДООЕЛ Скопје - Инспекциско тело
Адресa
ул. “1506” бр.22 Момин Поток
1000 Скопје
Р. Македонија
Контакт
02 3298 967
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
www.amerit.org.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R, S
Испитување поради одобрување на преправено возило
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Евидентирање на промени што не значат преправка и поправка на возилата
Проверка на возила за превоз на опасни материи
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Инспекција на разладни уреди возила кои вршат превоз на лесно расипливи производи
Цистерни за транспорт на опасни материи ( класа 3-9)
Идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност
Прва акредитација
23.03.2017
Дата на важност на сертификатот
22.03.2021